Η γρήγορη, ευέλικτη και αξιόπιστη λύση φόρτισης.

Σταθμοί Ταχείας Φόρτισης

O DC φορτιστής είναι γρήγορος, ευέλικτος και αξιόπιστος. Επιπρόσθετα, οι δυνατότητες έξυπνης διαχείρισης ενέργειας που έχει, διαβεβαιώνουν την αποδοτική και αποτελεσματική από άποψη ενέργειας και κόστους διαχείριση πολλαπλών μονάδων.

  • φορτίζει εξαιρετικά γρήγορα. Είναι εξοπλισμένος με μία υποδοχή 50 kW και μπορεί να φορτίσει το όχημα για μία απόσταση 125 km σε 30 μόλις λεπτά.
  • λειτουργεί παντού. Εξαιτίας του ευέλικτου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του, ταιριάζει σε οποιοδήποτε χώρο.
  • είναι ανθεκτικός, καθώς διαθέτει υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικά μέρη.
  • καταναλώνει ενέργεια με αποτελεσματικό τρόπο.

Για επιπλέον προδιαγραφές: σε PDF μορφή