Παραγωγή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου από τον κορυφαίο Ενεργειακό Όμιλο στην Ελλάδα.

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Στην Ελλάδα, μέρος της δραστηριότητας της CORDIA είναι και η προμήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μέσω του Ομίλου ΗΡΩΝ, στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει κατά 50%.

Ο ΗΡΩΝ αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Είναι ένας Όμιλος επιχειρήσεων, που δραστηριοποιείται στην Παραγωγή, Προμήθεια και Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2004 κατασκεύασε την πρώτη ιδιωτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, την ΗΡΩΝ Ι, ισχύος 147 MW και το 2009 λειτούργησε το δεύτερο σταθμό συνδυασμένου κύκλου, τον ΗΡΩΝ ΙΙ, ισχύος 435 MW. Η μετοχική σύνθεση του Ομίλου είναι εγγύηση εμπιστοσύνης, καθώς σε αυτή συμμετέχουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η CORDIA και η QATAR PEROLEUM. Ο ΗΡΩΝ είναι ένας από τους ελάχιστους καθετοποιημένους Ομίλους της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, αποτελώντας ένα βασικό ιδιώτη προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με στέρεες βάσεις, πρωτοπόρες ιδέες στο χώρο και αξιοπιστία.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΗΡΩΝ: http://www.heron.gr/