Η CORDIA δίπλα σας σε κάθε ανάγκη σας.

Λοιπές Υπηρεσίες

Η CORDIA,θέλοντας να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στους Πελάτες της και να καλύπτει τις ανάγκες τους, προσαρμόζεται άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς.

Έχοντας ως γνώμονα τη βιώσιμη εξέλιξη, την περιβαλλοντική ευαισθησία και την εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες. Έτσι, πέρα των άλλων υπηρεσιών, έχουμε ενεργή δράση και στους εξής τομείς: